Decentrálne riešenia pre čistý vzduch v budovách

Riešenia pre budovy bez centrálnej vzduchotechniky

Pokiaľ nemáte v budove centrálny vzduchotechnický systém tak je pre Vás vhodným riešením použiť kompaktné dekontaminátori – čističe vzduchu Tion kateģorie A. Tieto zariadenia sú vyhotovené v nástennej, stropnej alebo mobilnej verzii. Umiestňujú sa podľa potreby – zvyčajne na miesto kde sa vyskytuje väčší počet ľudí napríklad spoločné kancelárie tzv. OPEN SPACE, čakárne, dielne, predajné priestory. Z hľadiska kapacity filtrácie vdzuchu máme v ponuke zariadenia od 100 m3 do 400 m3, čo je pri štandardnom strope do 2,6 m vhdoné do miestnosti o veľkosti podlahovej plochy od 20 – 150 m2. Ak je potrebné pokryť väčší priestor dajú sa zariadenia pridávať a kombinovať.  

Tion_decentral1
Príklad použitia dekontaminátora - čističa vzduchu Tion A150 v miestnostiach

Kompaktné dekontaminátori - čističe vzduchu Tion kategórie A v nástennej alebo mobilnej verzii