Prezentácia projektu SOK City

Prvý krát na svete sa použila metóda kvalitatívnej výmeny vzduchu, ktorá spočíva na porovnaní dát o kvalite vzduchu vo vonkajšom prostredí a vo vnútri budovy. Výsledkom je riadenie výmeny vzduchu na báze porovnania aktuálnych dát o kvalite ovzdušia. Ide o prepojenie dvoch systémov IoT – systém CityAir a MagicAir.