Kanálové jednotky pre centrálne riešenia do VZT

Kompaktné jednotky pre decentrálne riešenie

Medicínska trieda

Dekontaminácia vzduchu od vírusov, baktérií, mikroorganizmov, plesní a čistenie vzduchu od prachových častíc PM 2,5 až PM 10. Zariadenia sú vhodné pre všetky triedy čistoty vrátane A a B

Inaktivácia vírusov

Všetky zariadenia sú vhodné na inaktiváciu mikroorganizmov, vírusov, baktérií a spór plesní.
Zariadenia sú vhodné na boj s koronavírusom COVID 19, ktorý inaktivujú.

Eliminácia zápachov

Zariadenia zbavujú priesor zápachov z prchavých látok ako aj zápachov spôsobených výskytom baktérií. Váš priestor tak udržujú zápachovo neutrálny.

Funguje 24/7

Zariadenia môžu fungovať nonstop 24/7 aj za prítomností ľudí v priestore. Nemajú negatívny vplyv na zdravie ľudí a navyše eleiminujú výskyt nežného ozónu vo vzduchu.