Centrálne a decentrálne inštalácie Tion

Centrálne riešenie inštalácie = inštalácia do existujúcej vzduchotechniky

Decentrálne riešenie inštalácie = inštálácia do priestorov bez zabudovanej vzduchotechniky

Kanálové jednotky do centrálnej vzduchotechniky


Kompaktné / mobilné / jednotky pre miestnosti bez centrálnej vzduchotechniky

Centrálne riešenie

Decentráne riešenie